Meny

Tatt opp i akseleratorprogram

innoventus sør akselerator

Hilde Hovland har 20 år bak seg i industrien, og i høst ble gründerideen QW - Quantifying Waste, en realitet. Marte Tuseth gikk ned 20 prosent i stilling for å starte opp et eget selskap som skal fremme likestilling i hjemmet. Nå er de begge tatt opp i Innoventus Sørs akseleratorprogram som skal gi et ekstra løft til kvinnelige gründere. 

hilde hovland

Hilde Hovland, QW - Quantifying Waste

Du er prosjektleder, konsulent og rådgiver innen Lean, digitalisering og kvalitetsledelse. Nå hjelper du bedrifter med å skape bedre samhandling mellom mennesker, prosesser, organisasjon og IT-teknologi for at de skal øke konkuransekraften og få en bedre bunnlinje. Hvordan begynte du egentlig med denne forretningsideen?

- Hadde tenkt på det en stund fordi jeg har sett behovet, og opplevd det, og at potensialet burde være stort. Jeg bestemte meg for å søke gründerhuben på CoWorx som startet i begynnelsen av oktober. Jeg ønsket å skape noe, og det ble QW - Quantifying Waste. Jeg har hatt kontor på CoWorx siden juni 2017 med mitt firma ForbedringsConsult.

Hvem trenger QW - Quantifying Waste?

- De som har behov for dette diagnoseverktøyet, er bedrifter og offentlig sektor med mer enn ca 20 ansatte. De har behov fordi QW skal synliggjøre sløsing der det er vanskelig å se og gjøre noe med det.

Hva betyr det for deg at du er tatt med i dette akseleratorprogrammet til Innoventus Sør?

- Det betyr mye. Det er et kvalitetsstempel, god reklame og gir økt sannsynlighet for suksess.

Jobber du med dette ved siden av jobb eller på fulltid?

- Jeg jobber med dette ved siden av kundeoppdrag i firmaet mitt, ForbedringConsult, men har hatt hovedfokus på QW i gründerhuben i oktober, november og desember. I januar er det både hub, akselerator og ForbedringsConsult som er i fokus.

Hvor viktig mener du det er med nettverk som NEW, og arrangementer som Gründerkvelden i høst? 

- Nettverk som NEW er viktig og gründerkvelden var bra. Men jeg hadde hørt om inkubatorprogrammet før gründerkvelden.

 

Marte Tuseth, Our Family Software

Marte Tuseth

Hvordan kom du på grüunderideen din?

- Grunderideen kom til etter at jeg hadde vært på et seminar som heter "Fremtidens ledere, hvor blir det av kvinnene" høsten 2016. Det som ble presentert her, samt diskusjonene jeg hadde under pausene gjorde at jeg ble veldig nysgjerrig på temaet kvinners versus menns karriere. At kvinners valg av partner er svært viktig for videre karriere, og at selv i likestilte par er det ofte en ubalanse i hvem som har mest ansvar for familien. Siden jeg fikk mitt første barn i 2013 har jeg jobbet med å få til verktøy og systemer (mye forankret i LEAN) i hjemmet som gjør at det er enklere å få hverdagen til å gå rundt. Jeg har vært opptatt av å kombinere en krevende jobb med å være tilstede for barna mine, og da har jeg hatt fokus på at de mer praktiske gjøremålene skulle være mest mulig automatisert og gå av seg selv. Jeg ennå ikke funnet et verktøy som gir meg alt jeg trenger.

Hvorfor mener du vi har behov for Our Familiy Software?

- Våren 2017 tipset en venninne meg om en artikkel om doktorgraden til Kristine Waarhus Smedby som skulle disputere i september 2017, der tittelen er "Likestilling i det tredje skiftet? Heltidsarbeidende småbarnsforeldres praktisering av familieansvar etter 10 uker med fedrekvote". Hun definerer det første skiftet som lønnet arbeid, det andre som utførende husarbeid og det tredje skiftet som familieansvar eller planleggingen og logistikken i familien. I dette tredje skiftet er man lite likestilt og oppgavene er ofte lite synlige. I likestillingsdebatten blir de glemt.

Denne doktorgraden har gitt meg en del aha-opplevelser i forhold til hvordan man kan fremstå likestilt (det synlige) selv om man ikke har en jevn fordeling av ansvaret (det usynlige).

Målet mitt med Our Family Software er å bygge et verktøy for å styre familielivet. Automatisere oppgaver der dette er mulig, men spesielt synliggjøre de i dag usynlige oppgavene slik at man lettere kan fordele ansvaret for disse. Mange oppsummerer mangelen på kvinnelige ledere som at  'kvinner må "gi mer faen", men hvorfor snakker man ikke om at "menn må ta mer ansvar". Det er en balanse her som jeg er på jakt etter. Klarer man å synliggjøre og standardisere oppgaver, mener jeg det vil være lettere for kvinner å gi fra seg kontroll, og det vil være enklere for menn å ta mer ansvar. Personlig er det viktig for meg at mine døtre ikke lærer og følger det mønsteret som er etablert om at det er mamma som er sjefen. Det er en lang vei å gå, men jeg mener at med den teknologien og systemene som finnes i dag, er det på tide å begynne.

Hva betyr det for deg at du er tatt med i dette akseleratorprogrammet til Innoventus Sør?

- Jeg hadde hørt om akseleratorprogrammet da jeg deltok på deres kick-off i november. Siden jeg følte jeg var i en veldig tidlig fase i forhold til min idè, hadde jeg ikke tenkt å søke, men en annen deltager (som nå også er deltager i akseleratorprogrammet) mente jeg burde søke. Da jeg fikk snakket direkte med Rannveig Tobiassen i Innoventus Sør under Gründerkvelden til NEW, så ble jeg overbevist om at det var riktig å søke.

Jeg ble veldig glad da jeg fikk høre at jeg hadde blitt tatt ut til akseleratorprogrammet til Innvoventus Sør. I ukene før svaret kom, hadde jeg vært usikker på hvordan jeg skulle gå frem for å komme ordentlig i gang. Jeg hadde opprettet aksjeselskap høsten 2017, og jeg hadde fått innvilget å redusere min faste stilling i Cameron Sense til 80 prosent fra nyttår for å få tid å jobbe med dette. Jeg har aldri tidligere hatt ambisjoner om å starte noe for meg selv, så jeg veldig på søken etter kunnskap og råd hos de som kan dette. Det å komme inn i Innoventus Sør sitt system er veldig betryggende. I tillegg var det veldig motiverende å vite at det er noen profesjonelle som har tro på ideen min og meg.

De første samlingene har mer enn svart til forventningene. Det er gjeng med variert bakgrunn og masse spennende ideer. Faglig er det akkurat det jeg trenger for å komme godt i gang, så jeg gleder meg til fortsettelsen.

Hvor viktig er nettverk som NEW for deg?

- I den prossesen jeg er i nå, ser jeg at nettverk er svært viktig. Både det å bruke de man allerede har og å bygge nye nettverk. Dere kommer til å se meg enda mer på NEW samlinger fremover!

 

Les om akselerator for kvinnelige gründere