Meny

Prosjekter

NEW har initiert en rekke ulike prosjekter siden oppstarten i april 2010. Vi har kartlagt kvinners rolle i industrien på Sørlandet gjennom en rekke undersøkelser i regi av NEW Facts, vi arrangerer bedriftsbesøk og sosiale sammenkomster (NEW Get Together) og skolebesøk til 9. trinn (NEW Faces). Vi har et eget mentoropplegg på tvers av klyngene (NEW Mentor) og vi har en egen kommunikasjonsgruppe som jobber for å synliggjøre arbeidet vårt og kvinners verdiskapning i industrien (NEW Communication). Noen av prosjektene er avsluttet, mens andre er i ferd med å starte opp. Det siste prosjektet startet opp i januar 2016 og kalles NEW Opportunities. Hovedformålet her er å beholde kompetansen på Sørlandet ved å gjennomføre tiltak som kurs i styrekompetanse, besøk på/av institusjoner som legger til rette for gründere osv.

Til venstre finner dere en oversikt over de ulike prosjektgruppene til NEW. Disse prosjektene drives av de frivillige i NEW.