Meny

Strategi

NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og Eyde-klyngen på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape muligheter for nye generasjoner. I tillegg jobber vi for å vise frem Sørlandet som et attraktivt og spennende sted å bo, jobbe og drive industrivirksomhet.

Pilarene i NEW er det å lære av hverandre og samhandle for å bli bedre, både for den enkelte, men også utenfor nettverkets rammer.

Motivasjonen bak NEW er ønsket om like muligheter, å ta del i et fellesskap, etablere et nettverk og møte dyktige kvinner fra andre bedrifter, å bli tatt seriøst og å engasjere seg i fremtiden til egen bedrift og egen bransje, samt håpet om å adressere den skjeve kjønnsbalansen i operative stillinger og lederstillinger i industrien, og bidra til økt yrkes- og bransjestolthet.

Vår visjon

Vi skal styrke Sørlandet gjennom å styrke kvinner i industrien.

Våre mål
 1. Styrke kvinner i industrien
 2. Øke antall kvinner i operative stillinger
 3. Skape muligheter for nye generasjoner
 4. Snu bildet av Sørlandet - også selvbildet
Våre verdier

Våre verdier forteller oss hvordan vi ønsker å jobbe sammen og på hvilken måte vi skal oppnå målene våre. Våre verdier er:

-       å dele

-       å endre

-       å løfte hverandre opp

-       å samarbeide

-       å ha det gøy

Å dele betyr at vi deler av erfaring og kunnskap, og at vi ønsker å lære. Å ha det gøy, betyr at vi skal oppnå målene våre på en måte som inspirerer og motiverer. Når du er med på et av våre møter eller arrangementer, skal du dra hjem med et smil om munnen.  Å endre betyr at vi er fremoverlente og samles gjennom NEW ikke bare for hyggens skyld, men fordi vi ønsker å utgjøre en forskjell og være med å påvirke. Å løfte hverandre opp betyr at vi støtter og fremsnakker hverandre. Å samarbeide betyr at vi tilstreber åpen og direkte dialog og respekt for ulikheter, og samarbeid oss imellom, på tvers av bransjene og på Sørlandet generelt.

Våre partnere

Foruten alle medlemsbedriftene i GCE NODE og Eyde-klyngen som vi representerer, ønsker vi å samarbeide tett med Innovasjon Norge, Universitetet i Agder (UiA), kommunene og fylkeskommunene i Agder, samt andre partnere slik som Vitensenteret Sørlandet, for å gjøre landsdelen og utdannings- og jobbtilbudet i regionen mer attraktivt.

Korte fakta om NODE Eyde Women (NEW)
 • NEW er et nettverk som jobber for kvinner i industrien på Sørlandet.
 • NEW jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner i operative stillinger, samt skape muligheter for nye generasjoner. I tillegg jobber vi for å vise frem Sørlandet som et attraktivt og spennende sted å bo, jobbe og drive industrivirksomhet.
 • NEW ble startet 17. april 2010 av Colleen Delane-Skibsrud og Helene Falch Fladmark.
 • NEW er et samarbeid mellom GCE NODE, en global teknologiklynge innen energi- og maritim industri på Sørlandet, og Eyde-klyngen, en klynge for prosessindustrien i samme region.
 • NEW har et styre bestående av 4 medlemmer fra GCE NODE og 4 medlemmer fra Eyde-klyngen. Styreleder er Siv Håtveit Wik fra Elkem.
 • NEW har over 400 aktive medlemmer og flere prosjektgrupper.
 • Alle kvinnene som er aktive i NEWs styre og prosjektgrupper, er ansatt i bedrifter som tilhører ett av disse industrinettverkene.

Hver prosjektgruppe har ulike fokus og oppgaver. De aktive prosjektgruppene vi har pågående er NEW Faces, NEW Communications, NEW Mentor og NEW Studenttreff.

 

Last ned hele vår strategi her.

or in english.