Meny

Siste nyttNEW Faces Strand hotel

Får elevene til å tenke større

Rådgiverne ved barne - og ungdomsskolene merker at noen elever får vekket en interesse for industrien etter et besøk av NEW Faces i klasserommet. Femina_NEW

FEMINA eksporterer NEW til EU

NODE Eyde Women (NEW) drar til Hellas neste uke for å presentere en modell for økt kvinnelig deltagelse i høyteknologisk industri.


Nyhetsarkiv  

Personene

Marie Søraker, Eyde-nettverket
Marie Søraker, Eyde-nettverket

"Det er inspirerende å få være en del av NEW, hvor man møter engasjerte kvinner som arbeider for et godt næringsliv og en attraktiv region".

Elin Strand, Huntonit
Elin Strand, Huntonit

"Jeg gleder meg til å utveksle erfaringer og jobbe med prosjektene NEW har på agendaen" 

Bente Løvaas, GCE NODE
Bente Løvaas, GCE NODE

"Mine opplevelser og erfaringer ved deltakelse på NEW arrangementer er udelt positive". 

Emilie Nsien, Qmatec
Emilie Nsien, Qmatec

"Jeg er med i NEW fordi jeg gjennom NEW får mulighet til å bygge et nettverk med kvinner i vår bransje".

Kristin Wallem Timenes, MHWirth
Kristin Wallem Timenes, MHWirth

"Det beste med NEW er definitivt alle de spennende menneskene man treffer på samlingene, og ikke minst alle dyktige damene jeg har blitt kjent med gjennom styrearbeidet." 

Anne Jahr, Alcoa
Anne Jahr, Alcoa

"Jeg syns det er spesielt utfordrende og spennende å kunne jobbe sammen med folk fra andre bedrifter og andre typer industri. Det får en til å løfte blikket og få perspektiv på det vi gjør hos oss."

Gro Eide, Elkem
Gro Eide, Elkem

"Det beste med NEW er energien! Når vi arrangere noe eller setter i gang en prosjektgruppe, så utløses det så mye positiv energi at  resultatene kommer helt av seg selv."

Stine Skagestad, Eramet
Stine Skagestad, Eramet

«NEW er en arena for personlig og faglig påfyll. Det er spennende å være med å være med og bidra til videre vekst i NEW samtidig som jeg alltid får med noe nyttig tilbake til min vanlige jobb. Det er en gjeng med dyktige damer og positivitet!»

Helene F. Fladmark, Klyngeleder NCE Eyde
Helene F. Fladmark, Klyngeleder NCE Eyde

Jeg var med på å initiere NEW fordi jeg mente et initiativ på tvers av klyngene der kvinner tar ansvar og utformer prosjekter for å øke industrienes og landsdelens attraktivitet ville bringe frem noe annet enn det vi hadde gjort til da innenfor bransjene. 

Birte Hegerlund Runde, NCE Eyde
Birte Hegerlund Runde, NCE Eyde

"Jeg er med i NEW communications fordi jeg mener det er viktig å få ut i verden alt det spennende som skjer innenfor Eyde og Node - og ikke minst alle de dyktige jentene som bidrar til å utvikle norsk industri."

Marit Flinder Johannessen
Marit Flinder Johannessen

«Node Eyde Women har gitt meg et nettverk av utrolig bra damer, som jeg kan lære og blir inspirert av".

Lene Merethe Liodden
Lene Merethe Liodden

"NEW er viktig fordi det jobbes med en overordnet ambisjon om å utvikle og beholde kritisk kompetanse slik at vi kan fortsette å være verdensledende innenfor våre viktigste bransjer på Sørlandet. Det skal jobbes med dette fra kvinners perspektiv, og det settes handling bak ord."

Colleen Delane-Skibsrud, NOV
Colleen Delane-Skibsrud, NOV

"Idéen til NEW kom da jeg oppdaget hvor få kvinner vi var i bransjen – og spesielt i lederstillinger.
Jeg følte vi manglet en arena å treffes på, hvor vi kunne dele utfordringer og erfaringer. Det har vi nå fått til. Jeg er Marketing Director hos NOV, og var med å grunnlegge NEW fordi jeg merket hva en visjon kan gjøre med kvinner."

Anne-Grete Ellingsen, GCE NODE
Anne-Grete Ellingsen, GCE NODE

"NEW bidrar til å øke kvinneandelen i to mannsdominerte bransjer".

Marie Borgen, Nymo
Marie Borgen, Nymo

"Et nettverk på tvers av bedrifter og bransjer gir læring og energi. Fokusområdene til NEW er viktige pådrivere i en regional utvikling."

Misbah Mirza
Misbah Mirza

Jeg er opptatt av mangfold i arbeidslivet i form av kompetanse, kjønn, etnisitet osv. NEW er et iniativ som har bidratt til å utvide både nettverket og kunnskapsnivået mitt om mangfoldssituasjonen i våre bransjer. Dermed har jeg mulighet til å ta del i konkrete tiltak der det trengs ekstra fokus.

Abonner på nyhetsbrev)