Meny

NEW Mentor - Der talent og erfaring møtes

NEW Mentor høst2018

NEW Mentor er et skreddersydd program for begge kjønn for å bidra til utvikling av ansatte i GCE Node og Eyde-klyngen.

 Last ned brosjyre her

Last ned søknadsskjema

Den femte runden av NEW Mentor starter høsten 2020.

Det fjerde NEW Mentor programmet startet september 2018, og går frem til april 2020. Programmet tar opp inntil 15 protesjéer. 

Det rekrutteres 20-30 mentorer som vil utgjøre en gruppe for matching med de aktuelle protesjeene.

Det er fem samlinger for både mentorer og protesjeer, hvorav en av dem er med overnatting (fra lunsj til lunsj). Hvert mentor/protesjépar får individuell oppfølging av ledercoah Håkon Øgaard.

Varighet er 18 måneder, og koster 22.500 kroner, hvor alt av tilrettelegging, veiledning og faglige samlinger er inkludert. Eventuelle opphold/reisekostnader må dekkes av den enkelte bedrift.

Hensikten med NEW Mentor

Gjennom NEW Mentor ønsker vi å sikre tilgang på dyktige ledere av begge kjønn for industrien i vår region ved å utvikle ledertalenter og utfordre toppledere. Bedriftene som bidrar med deltagere inn i programmet skal oppleve at deltakerne utvider sine profesjonelle og personlige nettverk, og at talenter bevares og erfarne ledere blir dyktigere.

 

Mentorordningen baserer seg på at det utvikles en fortrolig og gjensidig forpliktende relasjon mellom mentor og protesjé der protesjeen tar ansvar for egen utvikling og vekst, og mentoren er tilgjengelig og tar engasjert del i protesjeens utfordringer og problemstillinger. Våre protesjeer er relativt nye i lederrollen, f.eks. 1-3 års ledererfaring, har vilje og motivasjon til videreutvikling og ønsker å bygge et profesjonelt nettverk mellom næringsklyngene i regionen.

Våre protesjeer får økt mestring i lederrollen og bedre selvinnsikt gjennom deltakelse i programmet. Våre mentorer får nye perspektiver på sine erfaringer gjennom å få ta del i yngre menneskers tankesett, kompetanse og nettverk. Mentorene får dessuten økt sin kompetanse innen kommunikasjon og veiledning.

Samtalene mellom protesjé og mentor dreier seg om generelle saker i protesjeens lederskaps­utvikling, men kan også berøre lederskapssituasjoner som oppstår underveis i protesjeens ansvars­område, aktuelle saker og utfordringer, varige problemer, organisasjons­messige problemer, faglige utfordringer og lignende. Samtalene berører derimot ikke bedriftsinterne kommersielle og/eller tekniske forhold. 

Konfidensialitet fra begge sider er en betingelse. Dette nedfelles i en kontrakt mellom mentor og protesjé. 

Deltakelse 2016 - 2018

Mentorene som bidro med sin ledererfaring inn i programmet som avsluttet i april, var representert fra MH-Wirth, NOV, Saint Gobain, Alcoa, Qmatec, Elkem, Eyde-klyngen, Styrhuset og Align. 

De 15 protesjéene som deltok har vært representert fra NOV, KSMV, GE Health Care, Cameron Sense, Huntonit/Byggma Group, Elkem Carbon, Mac Gregor og MH Wirth.   

Første runde med NEW Mentor ble gjennomført 2012-2014, andre runde 2014-2016. Programmet for 2016-2018 startet opp høsten 2016, og er ferdig våren 2018. Fjerde runde er i gang nå og er ferdig i 2020. 

 

Les artikkel i FVN

 

Leder: Tone Flovik (National Oilwell Varco)

I prosjektgruppen: 

Vibekke Hellesund, Hennig-Olsen is - vibekke.hellesund@hennig-olsen.no
Marie Borgen, Nymo -  marie.borgen@nymo.no

 

 

Interessert i å være med i NEW Mentor i 2020, ta kontakt med tone.flovik@nov.com eller søk her: 

Last ned søknadsskjema

Søknaden sendes til Håkon Øgaard i CR-Group (hakon@crgroup.no)