Meny

NEW Mentor - Der talent og erfaring møtes

NEW Mentor høst2018

NEW Mentor er et skreddersydd program for begge kjønn for å bidra til utvikling av ledere i GCE NODE og Eyde-klyngen.

Last ned brosjyre

Last ned søknadsskjema

Femte runde av NEW Mentor starter høsten 2020.

Det pågående NEW Mentor programmet startet september 2018, og går frem til april 2020. Programmet tar opp inntil 15 protesjéer. 

Det rekrutteres 20-30 mentorer som vil utgjøre en gruppe for matching med de aktuelle protesjeene.

Det er fem samlinger for både mentorer og protesjeer, hvorav en av dem er med overnatting (fra lunsj til lunsj). I tillegg er det en avslutningssamling i mars 2020. Hvert mentor/protesjépar får individuell oppfølging av ledercoach Håkon Øgaard.

Varighet er 18 måneder, og koster 25.000 kroner, hvor alt av tilrettelegging, veiledning og faglige samlinger er inkludert. Eventuelle opphold/reisekostnader må dekkes av den enkelte bedrift.

Hensikten med NEW Mentor

Gjennom NEW Mentor ønsker vi å sikre tilgang på dyktige ledere av begge kjønn for industrien i vår region ved å utvikle ledertalenter og utfordre toppledere. Bedriftene som bidrar med deltagere inn i programmet skal oppleve at deltakerne utvider sine profesjonelle og personlige nettverk, og at talenter bevares og erfarne ledere blir dyktigere.

 

Mentorordningen baserer seg på at det utvikles en fortrolig og gjensidig forpliktende relasjon mellom mentor og protesjé der protesjeen tar ansvar for egen utvikling og vekst, og mentoren er tilgjengelig og tar engasjert del i protesjeens utfordringer og problemstillinger. Protesjeene er relativt nye i lederrollen, f.eks. 1-3 års ledererfaring, har vilje og motivasjon til videreutvikling og ønsker å bygge et profesjonelt nettverk mellom næringsklyngene i regionen.

Våre protesjeer får økt mestring i lederrollen og bedre selvinnsikt gjennom deltakelse i programmet. Våre mentorer får nye perspektiver på sine erfaringer gjennom å få ta del i yngre menneskers tankesett, kompetanse og nettverk. Mentorene får dessuten økt sin kompetanse innen kommunikasjon og veiledning.

Samtalene mellom protesjé og mentor dreier seg om generelle saker i protesjeens lederskaps­utvikling, men kan også berøre lederskapssituasjoner som oppstår underveis i protesjeens ansvars­område, aktuelle saker og utfordringer, varige problemer, organisasjons­messige problemer, faglige utfordringer og lignende. Samtalene berører derimot ikke bedriftsinterne kommersielle og/eller tekniske forhold. 

Konfidensialitet fra begge sider er en betingelse. Dette nedfelles i en kontrakt mellom mentor og protesjé. 

Deltakelse 2018 - 2020

Mentorene som bidrar med sin ledererfaring inn i programmet som avsluttes i mars 2020, er representert fra MH Wirth, NOV, Glencore, REC Solar, GE Healthcare, Elkem, Huntonit og McGregor.

Protesjeene som deltar er representert fra NOV, Nymo, McGregor, MH Wirth, Cameron, REC Solar, Elkem, Huntonit, Fiven Norge, Hennig-Olsen Is og Aludyne.

Første runde med NEW Mentor ble gjennomført 2012-2014, andre runde 2014-2016. Programmet for 2016-2018 startet opp høsten 2016, og var ferdig våren 2018. Fjerde runde er i gang nå og er ferdig i 2020. 

 

Her er artikkelen som sto om oss i FVN (i PDF-format)

 

Kan du tenke deg å bli mentor for en dyktig protesjé i neste program? Ta kontakt en av medlemmene i prosjektgruppen for mer informasjon.

 

Leder: 

Tone Flovik (National Oilwell Varco) tone.flovik@nov.com

I prosjektgruppen: 

Vibekke Hellesund, Hennig-Olsen is - vibekke.hellesund@hennig-olsen.no
Marie Borgen, Nymo -  marie.borgen@nymo.no

 

 eller søk her: 

Last ned søknadsskjema

Søknaden sendes til Håkon Øgaard i CR-Group (hakon@crgroup.no)