Meny

Nytt styre i NEW

NEW styret 2021

NEW har fått nye styremedlemmer. Her ser du det nye styret.

 NEW har fått fire nye medlemmer fra både Eyde-klyngen og GCE NODE. Her forteller to av dem hvorfor de er engasjert i NEW:

 

- Jeg ønsker å være en aktiv bidragsyter for å få på plass arrangementer og komme videre i de prosjektene vi har. Jeg kan også være et bindeledd til studenter og stab ved Fagskolen i Agder.

Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre med å fremme mangfold og like muligheter i industrien i Agder. Jeg mener også at faglige og sosiale møteplasser er sentrale for å bygge og opprettholde nettverk og fellesskap, sier Marianne Furuholt ved Fagskolen i Agder.

Marianne -furuholt

 

- Jeg engasjerer meg for likestillings- og mangfoldsarbeid i arbeidslivet. Jeg er med i NEW fordi NEW handler om likestilling, samskaping og inkludering. Fordi NEW jobber spesielt for å både styrke og øke kvinneandelen i mannsdominerte bransjer, og skape muligheter for nye generasjoner, sier Veronika Tveiten ved Eramet Kvinesdal.

Veronka Tveiten

 

Styringsgruppen i NEW består av:

Annette Olsen (MacGregor) Leder - representerer NODE

Lene Merethe Liodden (MHWirth) - representerer NODE

Anne May Skeie (Tratec Solutions) - representerer NODE

Ann-Elisabeth Ludvigsen (Egde) - representerer NODE

Marianne Furuholt (Fagskolen i Agder) - representerer Eyde-klyngen

Siv Håtveit Wik (Elkem) - representerer Eyde-klyngen

Veronica Tveiten (Eramet) - representerer Eyde-klyngen

 

  

Representanter fra klyngene:

Marte B. Drageset (NODE)

Stine Skagestad (Eyde-klyngen)