Meny

Ny leder av NEW

ny leder

Annette Olsen fra NOV overtar roret som ny leder av NEW når Gro Eide (bak) trer av etter tre år som leder.

- Det er strålende å ha fått en så god dame til å ta over, sier Gro Eide, direktør på Elkem Technologys forskningstekniske senter.

Hun er ikke i tvil om at NEW kommer til å bli ledet videre på en god måte, og fortsette med det viktige arbeidet på tvers av klyngene. 

 

Ser masse kompetanse

- Jeg brenner for å ta tak i dette arbeidet. Jeg ser masse kompetanse vi kan jobbe sammen om på tvers av de to klyngene - og de to regionene, sier Annette Olsen, etter sitt første styremøte med NEW.

Hun er stolt av det arbeidet NEW har fått til, og ser også at EU ser til oss.

- Det betyr at vi har lykkes med rekrutteringen basert på kvinners kompetanse, sier Olsen.

 

Løfte prosjektene

Olsen er opptatt av å løfte frem de fruktbare prosjektene i NEW. 

  • Mentor for de som er blitt ledere - både kvinner og menn. NEW Mentor

  • Skolebesøk for å rekruttere ungdom til teknologifag. NEW Faces

  • Studentsamlinger for studenter under utdanning andre steder i Norge, for å vise bedrifter i regionene og hva de kan tilby av interessante jobber. NEW Student

- Det er viktig å promotere prosjektenefor å få medlemmene våre opp i posisjoner, sier Olsen, som selv har vært leder i flere år, og mener det er viktig at flere kvinner setter seg i lederstolen for å få et bredere beslutningsgrunnlag. 

Bidrar med kompetanse

- Jeg har alltid visst at jeg ville jobbe med teknologi. Jeg synes det er viktig å vise hvilke spennende yrker jenter kan være med på å utvikle. Vi må få frem hvilke muligheter de har til å påvirke. Bedriftene i både Eyde-klyngen og NODE er i verdensklassen. NEW påtar seg prosjekter for begge klyngene, og tilfører på denne måten mer kompetanse til bedriftene - uavhengig av kjønn. Det er et viktig poeng, sier Olsen.

 

Både for menn og kvinner

Det er kompetansen som driver bedriftene fremover. Det er derfor kompetanseflyten Olsen er opptatt av. Derfor er det viktig å få frem at NEW ikke bare skal være et kvinnenettverk - men like mye et kompetansesamarbeid mellom de to klyngene. Som både gjelder for menn og kvinner. 

- Men jeg brenner likevel for å få flere jenter inn i tekniske yrker, fordi jeg tror miljøet blir bedre om du klarer å fordele kjønnene bedre. Når AS Norge skal lede teknologien fremover, trenger vi flere kvinner som ser løsninger og helhet i ting som kan gjøre det bedre, sier Olsen.

- Til slutt, hva var det som fikk deg til å takket ja til å lede NEW, ved siden av en krevende jobb som innkjøpssjef for fabrikasjon, borepakker og løfteutstyr i NOV? 

- Jeg elsker nye ting og å drive ting videre. Spesielt dersom det er en gruppe som skal nå et mål, avslutter Olsen, som er ydmyk i forhold til å overta stafettpinnen.