Meny

NEW Mentor i avslutningsfasen

NEW1

Denne uken hadde NEW Mentor sin sjette fagsamling, og var invitert til NYMO i Grimstad.NEW Mentor er inne i siste kvartal av det 18 måneder lange - eller korte, som det oppleves av mange av deltakerne, ledertreningsprogrammet. Programmet avsluttes med siste samling 31. mars 2020.

Åsmund "bjudar på»
Åsmund Knutson er Prosjektleder IPG (Involverende ProsjektGjennomføring) ved Nymo og protesjé i NEW Mentor 2018-2020. Han inviterte deltakerne med på en fengende og engasjerende reise hvor han delte raust av sine erfaringer og opplevelser gjennom sin personlige karrierevei og sitt lederskap på Nymo.
- Vi fikk også litt innsikt i noen av offshore-prosjektene Nymo har hatt som oppdrag, og ble vist en imponerende film om Nymo’s DES-leveranse (Drilling Equipment Set) til Johan Sverdrup-feltet. Mot slutten av dagen fikk vi på oss verneutstyr og ble gitt en omvisning i Nymos produksjonslokaler, hvor nyinvesteringer i maskinparken ble vist og forklart med stor innsikt av Åsmund, forteller Tone Elisabet Flovik, leder av NEW Mentor.

Mentorskapets siste fase – BDQs
Håkon Øgård fra CR Group er ansvarlig for å sikre den faglige kvaliteten i gjennomføringen av NEW Mentor-programmet. Han står for formidling av den Mentorfaglige teorien som skal settes ut i praksis i møtene mellom Protesjeer og Mentorer.
Dagens tema hadde fått den passende tittelen «Mentorskapets siste fase – hva er det mulig å hente ut av kvalitet i relasjonen?».

- Håkon har en fin og engasjerende måte å formidle teorien på, gjennom presentasjoner, samspill med felles refleksjoner og dagens «akvarium»-øvelse med deltakerne, og inspirerte Protesjeer og Mentorer til å sette inn et ekstra gir og få max ut av de siste par-tre månedene. Mentorskapet modnes hele veien gjennom programmet, og kanskje er tiden nå inne for å pirke litt ekstra i det som Protesjeen synes er vanskelig, og stille det som forfatter, forsker og komiker David Clutterbuck har definert som BDQs ('bloody difficult questions»);
«Hva vil du helst ikke bli spurt om nå? Hva er risikoen ved suksess? Hvilke beslutninger har du unnlatt å ta siste uke? Hvis vi hadde byttet roller; hva ville du spurt meg om nå?» Disse og flere gode og åpne spørsmål kan være litt kilne, men kan stilles for at Mentor og Protesjé kan reflektere sammen for at Protesjeen skal komme frem til svar, mener Flovik.
Relasjonsledelse
Marie Borgen, medlem i Styringsgruppa for NEW Mentor og HR-manager hos Nymo, fortalte om forskningen som de er en del av rundt temaet Relasjonskompetanse og Relasjonskvalitet. Hennes innlegg om Relasjonsledelse ga et «Leading into the Future»-perspektiv og verdifullt påfyll i ledelsesteori-krukka.

NEW4
Marie fortalte om Mor Teresa, som skulle holde innlegg om sin ledelsesfilosofi på en stor, internasjonal konferanse foran hundrevis av dresskledde deltakere. Den bittelille dama kom seg opp på talerstolen og holdt tidenes korteste - men mest virkningsfulle - tale om lederskap. «Do you know your people? Do you love your people?». That’s it! Så enkelt! Du må kjenne folka dine og være glad i dem for å kunne utøve god Relasjonsledelse. «Relasjonsledelse bygger på en gjensidig tillit og avhengighet mellom leder og medarbeider for å oppnå resultater gjennom samhandling..»

Forbereder neste runde
NEW Mentor 2018-2020 går mot slutten, men Marie, Vibekke og Tone i Styringsgruppa har allerede startet arbeidet med å forberede neste runde, som gjennomføres fra høsten 2020 til våren 2022.
- Vi vil ta inn inntil 10 mannlige og kvinnelige protesjeer fra NODE- og Eydebedrifter. Det kan allerede nå være lurt å tenke på om dette programmet kan være noe for deg, eller om du kjenner noen i din bedrift som vil ha utbytte av 18 måneder med ledertrening med faglig kompetanseheving og en unik mulighet til å få en Mentor som støtte gjennom hele programmet. Vi må også ha gode mentorer med variert kompetanse og bakgrunn i vår Mentorpool for å få til en god matching når sammensetningen av Mentorparene skal gjøres på sensommeren, sier Flovik.
NEW3
Tenker du at du selv kunne tenke deg en rolle i neste program som Protesjé eller Mentor så nøl ikke med å ta kontakt dersom du vil melde din interesse eller ønsker mer informasjon. Les gjerne mer om programmet på NEWs nettside:
https://www.nodeeydewomen.no/prosjekter/new-mentor/

Tekst: Tone Flovik (Leder for Styringsgruppa, NEW Mentor)
Bilder: Tone Flovik, Marie Borgen, May Ruud Tennebø