Meny

Is og mangfold på NEW-treff

Hennig Olsen is 1

Hennig-Olsen Is serverte NEW både is og presentasjon av bedriftens arbeid med Lean og mangfold i en bedrift som består av 25 nasjonaliteter.

Hennig Olsen is 2

Over 30 personer fra både NODE og Eyde-klyngens bedrifter møtte opp da Hennig-Olsen is, nordens største anlegg for fremstilling av iskrem, arrangerte bedriftsbesøk mandag. Og, ja, selvfølgelig ble det smaksprøver på kremen av iskrem i hele to omganger.

 

Hennig Olsen is 3

 

30 millioner liter is

HR-direktør Jan-Erik Narvesen er bevisst på at bedriften Hennig-Olsen Is skal være inkluderende og ta vare på mangfoldet. Med 25 forskjellige nasjonaliteter og et offensivt forhold til å ansette kvinner i lederposisjoner i en landsdel der kvinneandelen normalt  er lavere enn ellers i landet, er han opptatt av at mangfold skal være positivt for bedriften - og noe som preger den.

- Det handler om kjønn, utdannelse, politisk overbevisning, kulturell eller religiøs bakgrunn eller seksuell identitet. Det handler om mye. Vi ønsker verken fordommer eller rasisme i denne bedriften, sier Narvesen og viser til bedriftens fire verdier.

Verdier som står for forbokstavene til grunnleggeren av Hennig-Olsen Is - Otto.

- Vi skal være offensive, troverdige, tydelige og ordentlige. Alle disse er knyttet til vår gründer Otto Hennig-Olsen, poengterer Narvesen. 

 

Hennig olsen is 4

Skaper glede

Som en bedrift som har som mål å skape glede og øyeblikk av lykke, skal det samme gjennomsyre de som jobber der. Medvirkning gir motivasjon. Motivasjon gir glede. Og det blir det en god bedrift av. 

- For å utvikle mangfold og kompetanse, må vi verdsette og respektere hverandre, sier Narvesen.

 

Hennig olsen is 5

Læringsarena

Hennig-Olsen Is bruker også mye ressurser på fagopplæring og ledertrening for å utvikle menneskene i bedriften. 

- Vi tilrettelegger for kurs i norsk, matte og digitale verktøy på arbeidsplassen. Og her er norsk arbeidsspråket. Vi tenker at bedriften er en læringsarena, sier Narvesen, som mener kompetanseløft er viktig for økt medvirkning fra alle ansatte i alle deler av bedriften.

- Skal du lykkes med Lean, må du ha medarbeidernes engasjement. Det må være meningsfylt for medarbeideren, mener han.

Motivasjon er Lean

Mestring gir engasjement som fører til inspirasjon for forbedring. Alt dette skaper motivasjon for hver enkelt ansatt. 

- Vi sette felles mål. Å strekke seg etter noe, er i høyeste grad Lean, sier HR-sjefen.

I Lean-reisen til Hennig-Olsen Is, blir alle ansatte ønsket velkommen om bord på toget. De siste to årene har bedriften jobbet aktivt sammen med et Leanselskap. Alle ansatte har fått satt av tid til å lese en bok om Lean i både lesesirkler og som høytlesing. 

- Dette ga en sterkere strategisk forankring i Lean. Det handler om å få medarbeiderne til å skjønne at her er det lov å prøve og feile, og det skaper engasjement, sier Narvesen, som synes det er spennende å se resultater av denne kulturen.

Leancoach Kristin Langeland minner om at Lean ikke er noe som gjøre i bare én avdeling.

- Lean kommer ikke til av seg selv. Og vi er fortsatt under opplæring, sier hun. 

Se Eyde-klyngens film om Hennig-Olsen is her