Meny

Global suksess

Fotolia_81481969_Subscription_Monthly_XXL

Den andre Global Outlook Norway 17. august ble stor suksess med over 130 påmeldte til konferansen på Tyholmen Hotell i Arendal. Foredragsholder David John Jarvis snakket om 3D-printingens bærekraftige egenskaper i industrien.

Global Outlook Norway ble arrangert for 2. gang under Arendalsuka. Konferansen er et samarbeid mellom GCE NODE, NCE Eyde og Maritimt forum. Konferansen tar sikte på å presentere de nyeste trendene i verden og hvordan dette kan påvikre næringslivet i Norge.

Den globale usikkerheten og kampen om ressursene, var tema for årets Global Outlook. Syv foredragsholdere - med hver sine innfallsvinkler på hvordan vi skal gå en bærekraftig verden i møte, skapte sammen et større bilde av de utfordringene vi står overfor i tiden som kommer.

Gode tilbakemeldinger

Twittermeldingene florerte under arrangementet. Her er noen av dem:

- If there is one conclution from Global Outlook, is that we need to invest in lifelong learning - SV-politiker Alf Holmelid. 

- Enjoyed hearing Norwegian perspective on global economic challenges - redaktøren i The Economist, Zanny Minton Beddoes.

 

English

The second Global Outlook Norway went out to be a big success, with over 130 entered the conference at Tyholmen Hotel in Arendal. Speaker David John Jarvis talked about the quality with 3D-printing in the industry.

The global insecurity and the battle of the resources was the main theme for this years Global Outlook. Seven speakers - all of them with their own angle at how to meet the sustainable world.

Positive feedback

The Twitter-messages flourished under the event. Here are some of them:

- If there is one conclution from Global Outlook, is that we need to invest in lifelong learning - SV-politician Alf Holmelid. 

- Enjoyed hearing Norwegian perspective on global economic challenges - editor in The Economist, Zanny Minton Beddoes.