Meny

FEMINA eksporterer NEW til EU

Femina_NEW

NODE Eyde Women (NEW) drar til Hellas neste uke for å presentere en modell for økt kvinnelig deltagelse i høyteknologisk industri.

På bildet f.v: Marte Bredesen Drageset (FEMINAs kommunikasjonsleder), Colleen Delane-Skibsrud (tidligere leder av NEW), Annette Olsen (Leder av NEW), Anne-Grete Ellingsen (daglig leder i GCE NODE) og Isabelle-Louise Aabel (EU-rådgiver i GCE NODE).

 

GCE NODE har rollen som ekspert og kommunikasjonskoordinator i FEMINA-prosjektet som ble startet i Italia i 2018.

Identifiserer grepene

Målet er å identifisere hvilke grep som er gjort for å øke kvinnelig deltagelse i høyteknologiske små - og mellomstore bedrifter. Disse grepene skal kunne adopteres av andre europeiske land.

 

Del av ekspertgruppen

Som en del av ekspertrollen har GCE NODE satt sammen en ekspertgruppe av mennesker med erfaring innen det å øke kvinners deltagelse i mannsdominerte sektorer. NEW er del av denne ekspertgruppen, og eksemplifiserer et initiativ som har stor betydning for å løfte frem utfordringene, og som har gjort en forskjell i NODEs og Eyde-klyngens medlemsbedrifter. 

 

Les mer her