Meny

Femårsjubileum

Picmonkey Collage

Fredag 17. april feiret NODE Eyde Women fem år. Det ble en vellykket samling på Håndverkeren. Rundt 30 kvinner møtte opp for å høre Gøril Hannås snakke om kunnskap, kompetanse og klokskap, og for å møte andre kvinner i industrien her i sør.

Fra 19-tiden begynte de å strømme på; de engasjerte, kloke, dyktige kvinnene vi har i nettverket vårt. I nettverket av folk som følger oss finnes det nå over 400 damer. I tillegg har en stor grupp valgt å engasjere seg ekstra i prosjektet NEW Faces.

NEW ble i sin tid startet av Colleen Delane-Skibsrud, som jobber i NOV, og Helene Falch Fladmark i Eyde-nettverket. For å markere det gode arbeidet som gjøres i NEW, ble det bobler i glasset til de fremmøtte.

Kunnskap, kompetanse og klokskap

Programmet var variert. Først presenterte det nye styret seg. Vi fikk høre om alt fra artige hobbyer til hendelser og erfaringer som har ført til engasjementet i NEW.  Etterpå fortalte Gøril Hannås, Director Risk Management National Oilwell Varco, om tre episoder gjennom hennes karriere som har gjort inntrykk. Hun oppsummerte sine erfaringer med tre K-er: for å lykkes må vi ha kunnskap, kompetanse og klokskap. Vi må lytte. Videre oppfordret hun alle til å ta utfordringer; blir du tilbudt et styreverv, så grip muligheten! Selv sitter Hannås i styret i Posten Norge.

Gro Eide, nyvalgt styreleder i NEW, geleidet oss gjennom kvelden, før en annen Gro, Gro Wickstrøm, avsluttet med noen inspirerende ord. ”Når du står opp, still deg selv spørsmålet: Hva skal til for at denne dagen blir magisk?”, utfordret hun.

Vi som var til stede, trengte ikke lang tid på å svare på hva som hadde gjorde dagen magisk. Det var kvelden, talene og ikke minst de fine samtalene.

Takk til alle som tok turen!

 

Five-Year Anniversary

Friday April 17th, the NODE Eyde Women network celebrated its five year anniversary, with a successful gathering at Håndverkeren. Around 30 women came to hear Gøril Hannås talk about knowledge, competency and cleverness, and mingle with other women from our industries.

The talented and smart women in our network now total more than 400, and a several of us have chosen to engage even further in our projects.

NEW was initially started by Colleen Delane-Skibsrud, of  National Oilwell Varco, and Helene Falch Fladmark of the Eyde network. To mark the great work that NEW has been doing, we served a complimentary sparkling wine Knowledge, competency and cleverness

The evening program was diverse. First, the members of the new steering committee presented themselves with personal stories, ranging topics from fun hobbies to their motivations for engaging in NEW. Secondly, Gøril Hannås, Director Risk Management for NOV, shared three unforgettable episodes from her career. Her conclusion was that success requires knowledge, competency and cleverness. We have to listen more. Furthermore, she urged the listeners to take on opportunities that arise, such as board positions. Hannås is member of the board of Posten Norge.

Gro Eide, the newly appointed leader of the NEW steering committee, guided us through the evening. Yet another Gro, Gro Wickstrøm, concluded the evening with some inspiring words. She challenged the crowd by saying: “When you get up in the morning, ask yourself this question: What does it take to make this day magical?”

For those of us present, it did not take long to answer the questions of what made this day magical; it was of course that very celebration, the inspiring speeches and the great conversations.

Thank you, to all who made the evening special!