Meny

Åpner for bredere deltagelse

Farsund 2 3 Juni

De åpne arrangementene til NEW er fra nå av åpne for alle interesserte - ikke bare ansatte i bedriftene knyttet til Eyde-klyngen og GCE NODE.

Styret i NEW har besluttet at de ønsker en bredere deltagelse i arrangementene våre, og ønsker derfor alle interesserte velkommen. Interesserte utenfor klyngene kan også delta i prosjekter, men ikke delta i mentor-programmer og NEW-styret. Deltagelse i prosjekter fra disse, avklares med styret.