Meny

Ønsker å styrke regionens omdømme - NEW Get Together i Kristiansand

NEW Get Together_Kristiansand_02122015

Likestilt arbeidsliv kan øke tilflyttingen, mener Helle I. Mellingen, rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold fra Vest-Agder Fylkeskommune.

Mellingen fortalte til de 30 fremmøtte kvinnene fra Aust- og Vest-Agder, som samlet seg i lokalene til Hos Naboen i Kristiansand, om pilotprosjektet «Standard for likestilt arbeidsliv».

Prosjektet jobber med å få etablert en likestillingssertifisering for virksomheter.

Mellingen snakket om utfordringene Sørlandet møter i dag når det kommer til omdømme og attraktivitet, og at det faktisk er færre kvinner enn menn som vurderer Kristiansandregionen som attraktiv å bo og arbeide i.

Hun viste også til at det var NEW’s studie NEW Facts som nyanserte bildet av kvinner i industrien på Sørlandet.

Pilotprosjektet «Standard for likestilt arbeidsliv» skal resultere i en sertifisering for virksomheter, som kan være et godt virkemiddel for å skape mer likestilling i arbeidsverdenen.

Allerede 2017 skal de første virksomhetene være sertifisert.

Det spennende foredraget ble avsluttet med en inspirerende diskusjon og samtalene mellom kvinnene fortsatte videre utover kvelden. I tillegg ble de prosjektgruppene NEW Faces og New Opportunities presentert.

 

Vi ser tilbake på en vellykket kveld og gleder oss til neste NEW Get-together i 2016.