Meny

- Grip sjansen når den byr seg

Lene Liodden

- Du må ville det selv og si klart og tydelig ifra til omgivelsene, sier Lene Merethe Liodden hos MHWirth på spørsmål om hva som er den viktigste ingrediensen for å bli leder. - Du kan ikke forvente at noen andre tenker på det for deg, spesielt ikke dersom du jobber i et mannsdominert miljø.

Lene har jobbet i MHWirth siden 2012 og har i dag en rolle som ‘Vice President’ med ansvar for bedriftens rørhåndteringsprodukter. Hun er Cand Scient med hovedfag i matematikk og har tidligere jobbet i grensesnittet mellom teknologi og forretning innen IT-industrien og konsulentbransjen.

Hvilken side av deg selv bruker du mest som leder?

- Det er nok den menneskelige siden, altså å prate med folk, være til stede i problemene og være en støttespiller de alltid kan komme til. Jeg legger stor vekt på å være en tilgjengelig leder, noe som ikke alltid er lite lett å få til i praksis, sier Lene Merethe.

Hva er mest utfordrende i lederjobben din i dag?

- Det mest utfordrende er det å prioritere slik at man kan få tid til å tenke strategisk og langsiktig. Det er så fort å bli dratt inn i daglige operasjonelle ting som kunne løst seg selv hvis man var tydeligere på å gi medarbeiderne sine klare retningslinjer og langsiktige mål. En annen utfordring i jobben min er å si klart i fra og å rettlede på en fin måte. Her gjelder det å ta tyren ved hornene. Min erfaring er at en vanskelig samtale ofte går bedre enn man hadde fryktet, forteller Lene Merethe.

Hva tenker du om at det er så få kvinnelige ledere i industrien på Sørlandet?

- Jeg mener det er et uttrykk for at vi bor i en region som er konservativ og som er veldig opptatt av familiære verdier. Derfor er det ekstra viktig å få frem de gode historiene og å synliggjøre at det er fullt mulig å kombinere familieliv og en spennende jobb. Jeg er på ingen måte utslitt når jeg kommer hjem fra jobb, men har overskudd til å finne på noe med familien. En lederjobb kan faktisk være vel så familievennlig som for eksempel en turnusjobb. Som leder har man fleksibilitet til å tilpasse treningstider på ettermiddagen, for så å jobbe litt når ungene har lagt seg, avslutter Lene Merethe som ser lyst på utfordringer og endringer.

– Jeg trigges av det og tenker som Pippi: Det har jeg aldri prøvd før, så det får jeg sikker til!

 

Les også hva andre kvinnelige ledere sier:

Hilde Brunvand Nordvik