Meny

NEW Mentor II er fullført - neste runde starter høsten 2016

New Mentor

NEW Mentor II hadde i går ettermiddag sin siste samling.Etter at to vellykkede mentorprogram er gjennomført i perioden 2012-2016, har prosjektstyret i NEW – NODE Eyde Women besluttet å sette i gang et tredje NEW Mentor fra høsten 2016.

NEW Mentor – ”der talent og erfaring møtes”

Dette har vært en positiv opptur for meg. Jeg hadde ingen anelse at dette ga meg så mye tilbake, og jeg tenker da på refleksjoner rundt min lederstil og erfaringer. Det er også utrolig fint å være med på en reise for å løfte min protesjé videre som leder, sier Randi Mikalsen fra  MHWirth, som var mentor i år.

Gjennom NEW Mentor tilbys selskapene i NODE og Eyde-klyngene et skreddersydd program for å bidra til ansattes utvikling. Ved å engasjere seg i NEW Mentor bygger bedriftene et nyttig nettverk i regionen som forsterker læringen i selve mentorrelasjonen. NODE og Eyde bedriftene får gjennom NEW Mentor en unik og spennende mulighet til å utvikle sine ansatte.

- Å være mentor kan anbefales på det varmeste. Du treffer mange nye spennende mennesker og ikke minst får du tid til å bli kjent med en som har motivasjon til å gå videre som leder, og du er heldig som få være med på den reisen, sier Mikalsen.


Hvorfor gjør vi det - hva er intensjonen med mentorordningen?

 • Bidra til å sikre tilgang på dyktige ledere av begge kjønn for industrien i vår region
 • Fange opp ledertalenter og utvikle dem, og samtidig utfordre nåværende ledere
 • Bidra til å utvikle lederkompetanse
  • På tvers av klyngene NODE og Eyde
  • På tvers av alder og kjønn
  • for alle involverte; både mentorer og protesjeer

Hva skal oppnås?
Bedriftene som bidrar med deltagere inn i programmet skal oppleve at talenter bevares og erfarne ledere blir dyktigere. Programmet skal også ha betydning for markedsføring av bedriften, og bidra til profesjonell og personlig nettverksbygging

Protesjeen får økt mestring i lederrollen, bedre selvinnsikt og utviklet sin yrkesprofesjonalitet.

Mentor får nye perspektiv på sine erfaringer gjennom å få ta del i et annet menneskes tankesett, kompetanse og nettverk. Mentor får dessuten økt sin kompetanse innen kommunikasjon og veiledning.

Tidligere deltakere sier:

 • karrierebyggende
 • bevisstgjørende
 • tankeprosesser settes i gang
 • får bekreftelser
 • lærer at «godt nok er godt nok»
 • positiv tilbakemelding fra kolleger på at jeg deltok som protesje
 • «Den utenforstående» (mentor) – ble en viktig ressurs

Hvem deltar i NEW Mentor?
Vi ser først og fremst etter deg som har fått nye lederutfordringer, har vilje og motivasjon til videreutvikling og ønsker å bygge et profesjonelt nettverk mellom næringsklyngene i regionen.

Hva innebærer så mentorordningen?
Mentorordningen baserer seg på at det utvikles en fortrolig og gjensidig forpliktende relasjon mellom mentor og protesje. Protesjeen tar ansvar for egen utvikling og vekst. Mentoren er tilgjengelig for sin protesje og tar engasjert del i protesjeens utfordringer og problemstillinger.

Mentorskapets innhold må formes i samspill mellom protesje og mentor – på førstnevntes betingelser. Samtalene vil dreie seg om generelle saker i protesjeens lederskaps¬utvikling, men vil også kunne berøre lederskapssituasjoner som oppstår underveis i protesjeens ansvars¬område, aktuelle saker og utfordringer, varige problemer, organisasjons¬messige problemer, faglige utfordringer og lignende. Samtalene vil ikke berøre bedriftsinterne kommersielle og/eller tekniske forhold. Konfidensialitet fra mentors side er en betingelse, - også for at Mentorordningen skal være vellykket. Dette nedfelles i en kontrakt mellom mentor og protesjé.

Det anses hensiktsmessig å velge fokuserte utviklingsområder for protesjeen. Dette kan bidra til å sette et langsiktig mål for helheten i mentorskapet. Det vil også være formålstjenlig å forankre dette hos protesjeens leder.

Gjennomføring
NEW Mentor gjennomføres for tredje gang med inntil 15 protesjeer. Det rekrutteres 20-30 mentorer som vil utgjøre en gruppe for matching med de aktuelle protesjeene. En del av disse har vært deltagere i pilotprogrammet. Prosjektets varighet vil være ca. halvannet år, med oppstart høsten 2016. Protesje og mentor vil møtes regelmessig i denne perioden for samtaler på tomannshånd. Fellesdelen i NEW Mentor vil i tillegg til oppstarts- og avslutningssamling bestå av 4 faglige samlinger for mentorer og protesjéer.

Pris
Programmet koster kr. 19 500,- hvor alt av tilrettelegging, veiledning og faglige samlinger er inkludert. Eventuelle reisekostnader må dekkes av den enkelte bedrift.

Spørsmål
Har du spørsmål ang. programmet, kontakt gjerne en av oss i prosjektgruppen:

Gro Eide, Elkem – gro.eide@elkem.no
Tone Flovik, NOV – tone.flovik@nov.com
Elin Strand - Elin.Strand@byggma.no
Gro Wickstrøm, Siem Offshore – gro.wickstrom@siemoffshore.com

NEW Mentor - ny oppstart sept. 2016

Vi ser først og fremst etter deg som har fått nye lederutfordringer, har vilje og motivasjon til videreutvikling og ønsker å bygge et profesjonelt nettverk mellom næringsklyngene i regionen.

Dette er programmet i stikkords form:
• Søknadsfrist 31. mai 2016
• Kvinner og menn kan søke opptak
• Max. 15 protesjeer
• Oppstart september 2016
• Avslutning april 2018
• Oppstartssamling med overnatting (lunsj til lunsj)
• 4 faglige samlinger for både mentorer og protesjeer
• Avslutningssamling
• Varighet 18 måneder
• Pris kr 19.500 (evt. reisekostnader dekkes av den enkelte deltaker)

Lurer du på hvordan noen av de som deltok i pilotprosjektet opplevde programmet, er du velkommen til å kontakte følgende protesjeer fra pilotprosjektet:
- Pål Espen Dybvig, NOV – paalespen.dybvik@nov.com
- Robertha Høglund, Elkem – robertha.hoglund@elkem.no

Søknadsskjema sendes til Håkon Øgaard i CR-Group innen 31. mai (hakon@crgroup.no)