Meny

- Jeg ønsker at næringslivet skal oppleves attraktivt for kvinner

NEW Siv

Siv Håtveit Wik i Elkem har tatt over stafettpinnen som leder av NEW, og ser frem til å jobbe videre med nettverket og arbeidet de ulike prosjektgruppene tar fatt på.

- Jeg tror at behovet for å fortsette vårt arbeid for å styrke kvinnene i industrien vil være tilstede i flere år fremover. Men nye vinklinger, nye prosjekter og ikke minst nye ildsjeler vil være essensielt for om vi klarer å komme videre, sier den nye lederen av NEW, Siv Håtveit Wik fra Elkem.

 

Styrke kvinner = styrke Agderregionen 

NEW sin visjon er å styrke Agderregionen gjennom å styrke kvinner i industrien. I dette ligger mål om å øke kvinneandelen i våre bransjer, fremme kvinnelige ledere, øke kunnskapen om kvinners situasjon i våre medlemsbedrifter, samt tilby læring i nettverk og initiere og utvikle tiltak for å sikre og beholde kritisk arbeidskraft i industrien og regionen.

 

- Denne målsettingen har vært fundamentet for NEW i 12 år, og er like relevant nå som den var i 2010. NEW har oppnådd mye. Blant annet har det vært kjørt 4 mentorprogram a 1,5 år, skoleklasser i hele agder har blitt presentert for regionens industrielle arbeidsplasser av en kvinnelig rollemodell, og et utall eventer har blitt arrangert for nettverksbygging og kunnskapsøking. For å nevne noe.

 

Lage spennende møteplasser 

- NEW har laget handlingsplan som går ut 2023. Fokus vil være å fortsette vårt arbeid med å lage spennende møteplasser, inspirere ungdommer og utvikle menn og kvinner gjennom mentorprogrammet. I tillegg startes det opp arbeid med 3 nye prosjekter som går på Mangfold og likestilt arbeidsliv, Rekruttering av nye medlemmer og Media hvor det blant annet skal fokuseres på informasjon til medlemmer og arrangering av webinarer. Det blir rett og slett mye spennende som skjer fremover, sier Siv.

 

Hvordan er rekrutteringen til NEW?

 

- Det kommer stadig nye spennende og engasjerte kvinner inn i nettverket, det er vi glade for! Det er behov for enda flere til å drive prosjektene videre, og derfor er det også opprettet et eget prosjekt for dette. Ulike kvinner med blant annet forskjellig utdannelse, stilling, etnisitet og alder gir grobunn for en spennende utvikling av NEW, sier Siv Håtveit Wik i Elkem, som skal lede NEW videre.

 

Hvor lenge har du vært med i NEW, og hvorfor brenner du for det?

 

- Jeg har deltatt på NEW sine arrangementer nesten helt siden oppstarten. Jeg synes tidlig det var utrolig spennende å få være med å nettverke med andre kvinner (og menn) fra regionen, og i 2015 var jeg deltaker i mentorprogrammet. Mentorskapet fungerte så godt at mentoren min og jeg fortsatte samtalene i 3 år i stedet for 1,5 år som programmet varte, og var svært verdifullt for meg og min utvikling. I 2018 ble jeg styremedlem og med i prosjektet NEW Faces hvor jeg har presentert NODE og EYDE for 15-16 åringer. Utfordrende og lærerikt for meg, og forhåpentligvis en inspirasjon for en eller flere av ungdommene jeg møtte.

 

Jeg har så lenge jeg kan huske brent for likestilling og likeverd mellom alle mennesker. Det er frustrerende at det fremdeles er barrierer i samfunnet som hindrer dette, men givende å kunne jobbe for å fjerne disse sammen med andre fantastiske kvinner! Jeg ønsker at næringslivet skal oppleves attraktivt for kvinner, og at kvinner får og tar plass, på linje med menn, i beslutningsprosesser, i ledelse og i styrer. Det ligger så mye spennende samfunnsutvikling i dette! En hjertesak til slutt er utfordringer rundt arbeidsrelatert ansvar og familieansvar. Fordeling av ansvar i familien er en nøkkel til likestilling i arbeidslivet!