Meny

Får elevene til å tenke større

NEW Faces Strand hotel

Rådgiverne ved barne - og ungdomsskolene merker at noen elever får vekket en interesse for industrien etter et besøk av NEW Faces i klasserommet. 

- Jeg merker at elevene blir påvirket av å ha NEW på besøk. Tidligere har vi vært med på "Jenter og Teknologi", sier Marianne Stray Aas, rådgiver ved Fiskå ungdomsskole.

Forskning viser nemlig at rollemodeller har best innvirkning på elevenes valg. De som kan fortelle med mest mulig engasjement om yrket sitt, påvirker mest. Derfor har NEW i flere år hatt en god dialog med ungdomsskoler.

Får bedre innblikk

Rådgiverne fra skolene i Kristiansand, som i dag er samlet på Strand Hotel Fevik, synes det er positivt å få mer innblikk i hvilke muligheter som finnes på Sørlandet innenfor teknologifag, og har derfor invitert NEW Faces som skal fortelle om skoleopplegget de kjører ved ungdomsskolene i Agder. 

NEW Faces Strnad hotel2

Ambisjonen og målsettingen er å reise rundt og vise at det vi holder på med på våre arbeidsplasser, enten det er i NODE-bedrifter eller Eyde-bedrifter, er noe som angår oss alle og som vi omgir oss med i det daglige liv, sier Toril Bjørnestad Hodnemyr fra NEW Faces.

Sammen med Christina White, leder av NEW Faces, forteller hun hvordan de legger frem mulighetene for elevene.  

 

Tenke større

Vi ønsker å inspirere dem til å forstå at utdanning gir muligheter. Det er gøy å vise at det finnes mye bra på Sørlandet. Om du tar utdanning på høyt nivå kan du finne spennende jobber her. Ungdommer i dag har mange muligheter og de kan få jobb her i nærmiljøet, sier Bjørnestad Hodnemyr.

NEW Faces 1

NEW Faces ønsker å vise at NODE og Eyde-klyngens bedrifter er en del av vår hverdag - og kanskje de unge en dag har lyst til å bidra i dette etter at de er ferdig med utdannelsen. 

- Vi har masse muligheter. Og så mye utvikling. Å inspirere dem litt på denne biten er bra. Om én eller to i en klasse viser interesse, så gir det noe tilbake, sier White. 

- Vi prøver å få dem til å tenke litt større. Vi vil vise dem hva som finnes. At det å jobbe med teknologi ikke ekskluderer det å jobbe med mennesker. Samarbeid og teamarbeid er veldig viktig i mange teknologiske yrker, sier White.