Meny

New Faces er i gang

Tanja underviser[3]

-        Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes.

Rektor ved Borkedalen skole i Lillesand,  Monica Bartok, beskriver tenåringshjernen på denne måten når hun holder et lite pedagogikkurs for NEW Faces.

Dette, blant mange andre gode råd, fikk deltakerne i NEW Faces under workshopen i januar.

New Faces

Pakke det inn 

For det er ikke alltid like lett å informere elever i 9. trinn om utdannelse og karrieremuligheter. Å holde på oppmerksomheten, å pakke innholdet på en interessant og fengslende måte, kan være en stor utfordring for mennesker både med og uten pedagogisk bakgrunn.

Bartok informerte deltakerne om hvordan tenåringer tenker og hva en presentasjon burde inneholde, slik at elevene får med seg budskapet. Hun delte triks og tips med NEW Faces-representantene, og forskjellige presentasjons – og læringsmetoder ble diskutert og analysert.

Spesielt for nye 

Workshopen var en mulighet, spesielt for nye representanter, til å lære mer om presentasjonsmetoder og læremetoder.

 NEW Faces-representantene skal til våren besøke rundt 30 skoler i Vest - og Aust-Agder og informere om karrieremulighetene i GCE NODE og Eyde-klyngens bedrifter.

 

Det er fortsatt behov for flere representanter, og ved interesse kan Lene Merethe Liodden kontaktes på: lene.merethe.liodden@mhhwirth.com