Meny

NEW 10 år: -Stolte av hva det har blitt

new 10 år collage jpg

To personer i hver sin klynge tenkte den samme tanken samtidig - vi kjenner oss ikke igjen i det bildet som er skapt av sørlandske kvinner som deltidsarbeidere uten interesse for lederstillinger. Det ble starten på NEW som fyller ti år i dag! 

Meld deg på NEWs jubileumsfest her

Last ned invitasjon her

Colleen Delane-Skibsrud, som da var markedsdirektør i NOV og Helene Falch Fladmark, leder for Eyde-klyngen, tenkte begge to at de ønsket å gjøre noe med dette stereotypiske bildet av kvinner på Sørlandet. Målet var å få flere kvinner inn i lederstillinger. 

 Colleen New Kopihelene (1)

Stolt av hva det har blitt

- Det er vanskelig å tro at det er ti år siden. Jeg er veldig stolt av hva NEW har blitt, at det har blitt et godt samarbeid mellom NODE og Eyde-klyngen, at vi fikk midler og at den lever fortsatt, sier Colleen Delane-Skibsrud, som er en av de to initiativtakerne til Node Eyde Women (NEW).

- NEW har vært en fin, uformell arena for kunnskap om hverandres bedrift og bransje, noe som har vært inspirerende. Det har også skapt et genuint samarbeid på tvers av klyngene, sier Helene Falch Fladmark.

Startet med en tenketank

Det hele startet med en tenketank initiert av to kvinner fra hver av bedriftene i Eyde-klyngen og GCE NODE. Tenketanken på Strand Hotel Fevik 16.april 2010 ble starten på NEW og arbeidsgruppene innenfor kompetanseheving, rekruttering og en møteplass for kvinner på tvers av de to klyngene.

Her ble det laget følgende innspill til styret i Eyde-klyngen og NODE, med hilsen fra deltakerne på tenketanken:

"Vi, deltakerne på felles Tenketank Eydenettverket og NCE NODE, mener det er nødvendig med en felles strategi på en rekke områder. For å lykkes med dette foreslår vi å etablere en ressursgruppe som koordinerer dette arbeidet. Gruppen bør bestå av to oppnevnte medlemmer fra hvert av nettverkene, samt én administrativ ressurs fra hvert av nettverkene. For at Sørlandet skal ha en posisjon som "Norges ledende på energi og teknologi" mener vi det er nødvendig med følgende tre tiltak på tvers av Eydenettverket og NCE NODE: 

Felles kompetanseutvikling - kompetansesenter, etablere en arbeidsgruppe som skal ha felles fokus på markedsføring av Sørlandet og felles forskningsfokus/prosjekter. Vi anbefaler videre at det iverksettes målinger på disse områdene."

Bilde1

- Vi var 50 damer på Strand Hotel Fevik de dagene for ti år siden. Det var mye energi, og beviste noe av det jeg var opptatt av, og det viste det jeg visste. Det var inspirerende, og utkommet var at NEW ble etablert. Dette gav meg masse spennende kontakter også, og det var en fin måte å bli kjent med begge industriklyngene på gjennom personer, sier Helene.

 

Nyttig mentorprogram

Det ble satt opp et styre, hvor Colleen var leder. Helene Falch Fladmark ble med i styret.

NEW fikk støtte til å sette opp prosjekter, og Erna Solberg var til og med innom og holdt foredrag. Siden har det kommet flere fruktbare prosjekter, som NEW Mentor, startet opp av Gro Eide, tidligere NEW-leder. Programmet er for begge kjønn, på tvers av bransjer og har ført til utvikling av ledertalenter og nettverksbygging på tvers av klyngene.

NEW MEntor 2018 (1)

- Mentorprogrammet har vært veldig nyttig. Der har jeg også vært mentor, sier Colleen. 

- Her er det mange kull som er blitt kjent og fått inspirasjon på tvers av bransjer og arbeidsplasser. Dette programmet har også gitt inspirasjon til andre som har startet lignende mentorprogram.

 

Sprengte myten

Nå har det kommet flere nye medlemmer inn i NEW, og de to grunnleggerne mener det er viktig å lytte til hva behovet er nå. Gjøre en ny NEW facts. Kanskje ta et skritt tilbake igjen, til en ny tenketank, som den som ble iverksatt på Strand Hotel Fevik for ti år siden. 

Gro Eide, mener NEW Facts undersøkelsen som ble gjennomført, førte til en positiv mytesprenger, og at bildet av kvinner på Sørlandet ble nyansert.

Img 2150 Compressed

- NEW Facts undersøkelsen i 2011 resulterte i noen viktige funn som fikk god pressedekning på Sørlandet. På den tiden var det en del utspill i mediene om at det var best for barna med mødre som var hjemmeværende og at fulltidsarbeidende småbarnsmødre var i tidsklemma. NEW Facts kunne dokumentere at kvinner i småbarnsfasen i Eyde- og NODE-bedriftene trivdes bedre med jobbsituasjonen enn tilsvarende mannlige kolleger. Dermed bidro vi til å punktere tidsklemme-myten og få en positiv vinkling på situasjonen for kvinner i våre bedrifter.

 

Hjalp i et mannsdominert miljø

Colleen mener NEW har vært en god bidragsyter til at hun gikk fra å være markedsdirektør i NOV til å bli global markedsdirektør i konsernet. 

- NEW hjalp med å takle en hverdag i et mannsdominert arbeidsmiljø, sier hun.

Nå har hun blitt gründer, og driver et treningssenter for godt voksne. 

NEWs fremtid har de tenkt skal være opp til den nye generasjonen som skal drive dette fremover. 

- Det viktigste er å få en større andel kvinner med fagutdanning, og NEW kan bidra til å vekke jenter til å få dem til å velge denne utdanningsveien. Her har NEW Faces og gode forbilder viktig, presiserer Helene.

Abel Skolebesøk3

Hun mener også foreldrene kan trenge litt mer informasjon om denne utdanningsveien, og at de positive oppslagene om bransjen i media den siste tiden, har skapt et bedre bilde av industrien - som et spennende og mangfoldig karrierevalg. 

 

 

NEW i krisetiden

Både Colleen og Helene håper NEW fremover kan være en god støtte i korona-krisen, hvor mange bedrifter kommer til å være rammet.  

- Vi opprettet NEW Opportunities i finanskrisen. Nå kan det være behov for noe tilsvarende, poengterer Helene. 

- Vi må skape en positiv optimisme og vise muligheter i den krisen vi er i nå, tilføyer hun.