Meny

Kvinner øker mest i lønn

3230 GE 0449

Damer, her kommer gladnyheten! Vi øker mest i lønn. 

Ukeavisen Ledelse skrev nylig en sak, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, at kvinner er den arbeidsgruppen som øker mest i lønn.

Mens fjorårets lønnsvekst er den laveste lønnsveksten vi har sett på 2000-tallet, øker kvinner nå imidlertid nesten dobbelt så mye som menn i lønn, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Øker minst i privat sektor

Ansatte i privat sektor opplever en vekst på 1,4 prosent, mens ansatte i kommuneforvaltning ser en vekst på 2,3 prosent fra 2015 til 2016. Offentlig forvaltning ligger midt imellom, på 1,8 prosent, i følge Ukeavisen Ledelse. 

I gjennomsnitt betyr dette at vi har 86,1 prosent av menns månedsinntekt. I kommune og fylkeskommune har kvinners lønn kommet opp i 93,5 prosent. i privat sektor ligger kvinnen på 84,6 prosent av mannens månedsinntekt. En prosent mer enn året før. 

 

Verst i Rogaland 

I Rogland er forskjellene verst. Her er det mye privat sektor i oljerelaterte bedrifter. I Hedmark er ulikhetene minst. Fylker med høyere lønnsnivå har også oftest større forskjeller i lønn mellom kjønnene.