Meny

Skal jobbe med kulturbygging

new culture

NODE EYDE Women (NEW) arrangerer en lukket workshop 18.januar for aktuelle personer i NODE og Eyde-klyngen for å jobbe med det nye prosjektet NEW Culture. Workshopen "NEW Culture – Setting the Course" skal styrke bedriftenes kompetanse innenfor omdømmebygging, bedriftskultur og håndtering av uegnet adferd på en profesjonell og rettslig måte.

NEW Culture er et prosjekt i NEWs regi som ble etablert våren 2018 og er godkjent av GCE NODE og Eyde-klyngens styrer. NEW har flere mål, blant annet å styrke Agders omdømme og å bidra til å tiltrekke og beholde kritisk arbeidskraft i regionen. I lys av diverse hendelser den siste tid, for eksempel #metoo-bevegelsen og en rekke varslingssaker, har næringsliv og bedriftskultur kommet i søkelys mange steder.

 

Går i dybden

Med prosjektet NEW Culture ønsker NEW å gå i dybden på hva som er kjennetegnet på en god bedriftskultur, hvordan skapes det og kan den måles. Videre ønsker man å se på blant annet varsling og rutiner for å håndtere dette på en profesjonell måte. Gjennom NEW Culture skal vi se på «best practice» og andre gode metoder for å bygge en sunn bedriftskultur for å sikre trivsel til de ansatte.

 

Håndtering av uegnet adferd

Workshopen «Setting the Course» er NEW Culture’s første arrangement. Det er lukket med invitasjon til topp- og HR ledere i NODE og Eyde bedrifter. Hensikten med workshopen er å få fram konkrete fokusområder som NEW Culture skal jobbe med videre. Målet med prosjektet vil være å styrke bedriftenes kompetanse innenfor omdømmebygging, bedriftskultur og håndtering av uegnet adferd på en profesjonell og rettslig måte.