Meny

- Vi må vise frem de gode historiene

NEW 10 år 2

De gode rollemodellene må fortelle de gode historiene, om hvor gøy det er å være i lederposisjoner i industrien og næringslivet. Under 10 årsjubileet til NEW fredag var det optimismen som rådet. 

I toppetasjen til Hotel Norge i Kristiansand var stemningen preget av otimisme for fremtidens mangfold i arbeidslivet denne fredagen hvor NODE Eyde Women feiret sin 10 års eksistens. Nettverket oppsto for 10 år siden for å gjøre noe med det stereotypiske bildet av kvinner på Sørlandet, og arbeide for å få flere kvinner inn i lederstillinger.  Selveste Olje - og energiministeren, Tina Bru, åpnet markeringen med en oppmuntrende hilsen til NEW - og det viktige arbeidet som gjøres der for både likestilling og mangfold.

Tina Bru

- Vi må fokusere på at mangfold har en egenverdi, sier Tom Fidjeland, administrerende direktør i GCE NODE.

 Tom Fidjeland

For få kvinnelige søkere

Styreleder i GCE NODE, Eirik Bergsvik og Eyde-klyngens styreleder, Helge Aasen innledet med sine betraktninger rundt utfordringen å få mer likestilling i bransjen.

Eirik Bergsvik

- Det er altfor få kvinner i tekniske stillinger. Det kan NEW gjøre noe med, sier Eirik Bergsvik, ansvarlig direktør i MHWirth og styreleder i GCE NODE. 

Han presiserte at han heier på NEW og arbeidet som legges ned i nettverket.

At få kvinner tradisjonelt søker seg til tekniske stillinger, er noe NEW jobber med i sitt rekrutteringsprosjekt NEW Faces og i lederutviklingsprogrammet NEW Mentor

 

Vil være del av løsningen 

Da Helge Aasen, som daværende administrerende direktør i Elkem Solar, skulle ansette folk til den nyetablerte avdelingen til Elkem, fikk han seg en stor overraskelse; det var mellom 30-40 prosent kvinnelige søkere. 

Helge Aasen

- Hva i all verden skjedde her? Jo, å jobbe i noe som er en del av en bærekraftig løsning, det tiltrakk kvinner, og spesielt unge. Å fremstå som en del av løsningen, er avgjørende, konkluderer Aasen.

Nå har han satt seg som mål, for det nye selskapet han er en del av, Nel Hydrogen Electrolyser, at innen 2030 skal 50 prosent av de ansatte være kvinner.

 

- Mer tilrettelagt i fremtiden

Dagens lederutfordring er delvis å sjonglere jobb og familie. Mange søker seg bort fra lederstillinger i frykt for at det vil gå for mye ut over familien. Det tror Aasen vil endre seg i fremtiden.

- Jeg tror det blir mer tilrettelagt i fremtiden å være i krevende lederstillinger. Det er opplagt at det må gå å få til, og det er en oppgave for NEW, sier Aasen, som også sitter som styreleder for Norsk Industri og Eyde-klyngen.

 Han råder nyutdannede som begynner i bransjen, til å søke seg til noen nettverk som NEW for å være bedre rustet til å klatre oppover i karrierestigen.

Studentene Kathrine Holteberg og Vilde Lundh Andresen lyttet interessert i panelsamtalen hvor unge smarte hoder møter de erfarne hodene med lang fartstid.

Kathrine Holteberg Og Vilde Lundh Andresen2

- Blir forstått ulikt

Kvinner og menn i samme lederstilling kan erfaringsmessig bli sett på ulikt. Det har administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, bokstavelig talt fått føle på kroppen. Da hun var nyansatt i stillingen, ble hun i et portrettintervju i Agderposten omtalt kroppslig på en latterliggjørende måte. Hva som var den kvinnelige journalistens mål med denne beskrivelsen, er usikkert. Men det bekrefter at kvinnelige ledere ofte må tåle mer hets enn menn. Som Hadja Tajiks mye omtalte bokomslag, hvor hun ble kritisert for å spille på erotikk.

Nina Mevold3

- Jeg tror vi blir forstått ut fra en annen kontekst. Jeg tror jeg blir forstått sterkere enn om det er menn som gjør den samme jobben, sier Mevold.

Skapes på tvers

Ved Universitetet i Agder er det 50/50 menn og kvinner på alle ledernivåer. Det mener rektor Sunniva Whittaker er viktig å formidle.

- Vi har mange muligheter nå til å spre de rette konnotasjoner til Agder, sier universitetsrektoren.

Sunniva Whittaker2

Likestilling, samskaping og inkludering. At alle studenter skal føle at det er bruk for utdannelsen deres. Og at Agder er en region der det skapes på tvers av sektorer.

- Agder har et potensiale, men vi må skaffe flere arbeidsplasser for å få likestilt arbeidsliv. Vi må gå fra å telle mangfold til å bruke mangfold. Vi må spille hverandre gode og vi må vise at Agder gjør mye bra, sier Patricia Hartmann i fylkeskommunens prosjekt "Likestilt arbeidsliv". 

Patricia Hartmann

- Det overrasket meg mest som innflytter hit, den viljen til å samarbeide på tvers av sektorer. Det er noe med å se mulighetene. Det er derfor viktig at vi har dette nettverket, sier Whittaker om NEW.

 

Valgte Forvaret

- Jeg skulle vært til stede for å se kraften av et nettverk som NEW, sier Louise Kathrine Dedichen, viseadmiral i Forsvaret og sjef for militærmisjonen i Brussel, direkte over storskjermen fra kontoret i Brussel. 

Louise Dedichen

Hun fortalte om hvordan hun satset på en karriere i Forsvaret.

- Jeg har aldri angret på at jeg tok utfordringen og søkte jobben. Men Forsvaret er ikke likestilt. Fortsatt henger kulturen etter. Likestilling er enhver leders plikt, minner hun om.

Selv om hun ser at det er visse strukturelle utfordringer knyttet til likestilling, er hun optimist for fremtiden. 

- Vi må snakke hverandre fram. Ikke snakk likestilling og mangfold ned, men snakk om det som er bra, poengterer Dedichen.

 

- Bruk rollemodeller

Maria Moræus Hansen, som inntil nylig var visekonsernsjef i det tyske olje - og gasselskapet Wintershall DEA, er enig med Dedichen i at det er en leders ansvar å sørge for mangfold og likestilling.

- Jeg oppdaget at jeg som leder ofte hadde muligheter til å gjøre en forskjell i bedriften for å få flere kvinner inn i lederstillinger, sier Moræus Hansen.

 

Hun har følgende råd å gi til bransjene som ønsker flere kvinnelige ledere:

  • Fokuser på tidlig ledersteg
  • Bruk eksisterende rollemodeller 
  • Vi frem hvor gøy det er å jobbe i industrien og  næringslivet
For flinke kvinner

Som leder i prosessindustrien, ser Heine Østby, administerende direktør ved 3B Fibreglass, at det er en utfordring i å både få kvinner til å søke, og å få kvinner til å bli.

Heine Østby

- De flinke kvinnene som kommer til oss, forsvinner siden de er for flinke, sier han.

Gro Eide, tidligere leder av NEW og nåværende leder, Annette Olsen la frem hvilke prosjekter NEW jobber med.

Gammel Og Ny NEW-leder

 

Marianne Furuholt og Stine Skagestad tok deltagerne med på en mini-workshop om mulige prosjekter NEW kan jobbe videre med, 

Workshop

 

Marte B. Drageset la frem visjonen for 2030

Marte Dragset

og Tine Sundtoft avrundet jubileet med tanker om veien fremover.

Tine Sundtoft

 

Se NEW-filmen her: https://youtu.be/yWsweMY8mXQ

SE FLERE BILDER HER: https://www.facebook.com/node.eyde.women/

Les også i FVN (abo)