Meny

Diskuterte fremtidens Agder

Regionplan_Agder Sundtoft

Hvordan ser Agder ut i 2030? 

NEW arrangerte paneldialogen onsdag på Hos Naboen i Kristiansand, som en første plan for Regionalplan Agder 2030. Fylkesrådmann Tine Sundtoft møtte lederne for Sørlandets to største næringsklynger, Anne-Grete Ellingsen fra GCE NODE og Helene Falch Fladmark fra Eyde-klyngen til en samtale om fremtiden. Klyngene representerer de to viktigste industriene på Agder.

Vil utvikle Agder

Bakgrunnen for møtet var et høringsutkast til Regionplan Agder 2030, en plan som har som hovedmål å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region.

Møtet ble arrangert av NODE Eyde Women og ledet av Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

 

To globale trender

Sundtoft sa regionplanen må ta inn over seg to globale trender: Digitalisering og overgangen til et lavutslippssamfunn.

Helene F. Fladmark, administrerende direktør for Eyde-klyngen, var mer spesifikk og identifiserte sirkulær økonomi og kunstig intelligens som to megatrender som hun forventer vil ha stor betydning for utviklingen.

 

Økosystem for innovasjon

Både Fladmark og Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør for GCE NODE, pekte på viktigheten av økosystemet for innovasjon, som har vokst fram på Sørlandet de siste årene. Økosystemet blir sett på som så komplett at Kamilla Sharma tidligere har uttalt at «det har aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet».

 

Hav og digitalisering

Ellingsen pekte på havindustrier og digitalisering som de viktigste trendene for NODE-selskapene. NODE har etablert en såkalt Digital Innovation Hub for havteknologi i Kristiansand, den første i sitt slag som er anerkjent av EU.

- Regionplan Agder 2030 er et veldig viktig dokument, også fordi det legger grunnlaget for hva vi kan søke EU-støtte til. Prosjekter som ikke er forankret i planen vil ikke få støtte fra EU, sa Ellingsen.

 

Både generell og spesifikk 

- Den endelige planen skal være både generell og spesifikk. Generell, slik at den er relevant i ti år, som er lenge, gitt så raskt verden endrer seg. Og spesifikk, slik at den kan sette en tydelig retning for regionen, sa Sundtoft.

Hun oppfordret hele regionen til å gi innspill i høringsrunden.

 

Administrerende direktør i Innoventus Sør, Kamilla Sharma, ledet møtet i Kristiansand.

Regionplan _Agder _2030_2379 (1)

En samtale om fremtiden. Fra venstre: Tine Sundtoft, Kamilla Sharma, Anne-Grete Ellingsen og Helene Falch Fladmark.

 

Annette Olsen (BW Offshore), leder av NEW, Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen og Anne-Grete Ellingsen, daglig leder av GCE NODE, var med i panelsamtalen om fremtidens Agder. 

 

Alle foto: Arne Roger Janse