Meny

Eramet viste hvordan de stadig blir bedre

Eramet i Agder

Eramet i Kvinesdal  viste frem god ledelsesfilosofi, avfall som ressurs og gode resultater fra 2015 da NEW besøkte bedriften forrige torsdag. 

Teknisk sjef Stine Skagestad og verksdirektør ved Eramet i Kvinesdal, Sem Gysland, fortalte om bedriftens ledelsesfilosofi, hvor det skal være en god kultur for stadig forbedring - og stadig nytenkning. En åpenhet for å prøve ut nye ting skal bidra til at bedriften stadig blir bedre. 

- Vi ønsker å dyrke frem gode medarbeidere ved å gi vide rammer der den enkelte ansatte får utvikle seg. Målet vårt er å skape større verdier med mindre ressurser, fjerne unødvendig arbeid og få en god kultur for forbedring, sa Gysland til avisen Agder.

Avfall til ressurs

Gro Eide, direktør for forskningsteknisk senter i Elkem og styreleder i NEW, fortalte om Eyde-klyngens prosjekt "Waste to Value" som skal gjøre avfall til ressurs. Bedriftene i Eyde-klyngen har gått sammen om å utnytte avfallet bedre. Det bidrar til en mer bærekraftig og lønnsom prosessindustri, og det bidrar til etablering av nye bedrifter.

Eramet – og Kvinesdal, slipper mye av problemet med landdeponi fra 2030 om prosjektet ”Eyde Waste to Value” går etter planen. 

 Hele to sider i avisen Agder er viet besøket.