Meny

NEW Culture

Vi kan trygt slå fast at vi kan snakke om et før og etter #metoo. Det som ble sett gjennom fingrene med i går, er ikke greit i dag. NEW Culture vil sette fokus på hva en god bedriftskultur er og hvordan den kan skapes.
I vinter har det kommet opprop fra flere bransjer for å forandre holdninger, hvor topplederes engasjement har vært sentral.
Det har blitt viktig for både omdømme og rekruttering at bedriftene kan vise til interne gjennomganger, implementeringer og gode rollemodeller i toppledelsen. 
Kampanjen #metoo har satt fokus på en ukultur i norsk arbeidsliv som  først og fremst har dreid seg om hersketeknikk og trakassering rettet mot kvinner.
Fenomenet er bredere enn det som dekkes av #metoo-kampanjen - ukultur er skadelig for både menn og kvinner.
NEW sparker derfor i gang et nytt prosjekt «NEW Culture» som er forankret i styrene hos både NODE og Eyde. Hensikten med prosjektet er å bidra til å sikre et godt omdømme for NODE- og Eyde-bedrifter, og beholde god tilgang på kritisk kompetanse. 
Vi vil se på rutiner rundt varsling og hvordan disse skal håndheves, også tilknyttet til Corporate Social Responsibility (CSR) forøvrig.
NEW-styret har identifisert følgende prosjektteam:
Lene Merethe Liodden (MH Wirth) Prosjektleder
Ann Marchioro (NODE)  Klyngerepresentant
Helene Fladmark (Eyde-klyngen) Klyngerepresentant